Phượt

Kinh nghiệm đến khu du lịch Hòa Bắc Đà Nẵng – nơi đẹp như cổ tích

Thành Phố Đà Nẵng nơi không hết chuyện để kể và không hết được những điểm đẹp để đi. Vì thế lần này khách du lịch hãy cùng hcmcpianofestival.com oanh tạc ngay một nơi mới đẹp như thần tiên cổ tích mang tên: KDL Hòa Bắc.

Kinh nghiệm đến khu du lịch Hòa Bắc Đà Nẵng - nơi đẹp như cổ tíchHòa Bắc – nơi đẹp như cổ tích

Hành khách vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống đời thường xanh, nơi thiên nhiên yên tĩnh, trong lành, nơi có những tĩnh vật đẹp như cổ tích cùng những dòng suối, thác ghềnh nên thơ. Đến Hòa Bắc của Thành Phố Đà Nẵng thôi nào.

Kinh nghiệm đến khu du lịch Hòa Bắc Đà Nẵng - nơi đẹp như cổ tíchNơi có cuộc sống đời thường xanh, nơi thiên nhiên yên tĩnh

1-Dịch rời đến KDL Hòa Bắc

KDL Hòa Bắc ở phía Tây Bắc cách trung tâm TP Thành Phố Đà Nẵng 40km. Nó ở địa chỉ xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, cung đường đến đây hoang sơ, thanh tĩnh và đẹp kiểu núi rừng.

Kinh nghiệm đến khu du lịch Hòa Bắc Đà Nẵng - nơi đẹp như cổ tíchDịch rời đến KDL Hòa Bắc

Vì thế với quãng đường này khách du lịch hoàn toàn có thể tự phượt là thú vị nhất để chủ động hành trình đồng thời ngắm cảnh trên đường.

Kinh nghiệm đến khu du lịch Hòa Bắc Đà Nẵng - nơi đẹp như cổ tíchNơi đây tứ bề là khung cảnh nước non xanh thẳm

Hoặc đến đây khách du lịch hoàn toàn có thể chọn những tour dã ngoại Hòa Bắc trong ngày. Hành khách cần đi xe khách từ trung tâm Thành Phố Đà Nẵng đến bến Thủy Tú, khi đến đây đúng là thời cơ tốt để khách du lịch vừa lênh đênh vừa ngắm cảnh dọc bờ sông khoảng 20 phút sẽ đến KDL Hòa Bắc.

.u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd , .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd .postImageUrl , .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd , .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd:hover , .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd:visited , .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd:active { border:0!important; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd:active , .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i3.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u1f1da2d3a287166bcf6a7be48e2b66cd:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Mộc Trà Farm Đà Lạt ở đâu, có gì chơi: Nơi khiến cho khách du lịch được “thoát tục”

Nơi này là phiên bản làng, nơi sinh sống của những dân tộc Cơ Tu. Vì thế khách du lịch hãy hòa nhập vào cuộc sống đời thường phiên bản làng của họ. Đến buổi tối đốt lửa trại và xem điệu múa truyền thống lâu đời của người Cơ Tu để xem nó thú vị đến thế nào.

Kinh nghiệm đến khu du lịch Hòa Bắc Đà Nẵng - nơi đẹp như cổ tíchNơi này là phiên bản làng, nơi sinh sống của những dân tộc Cơ Tu

2-Ra mắt chung về KDL Hòa Bắc

KDL Hòa Bắc Thành Phố Đà Nẵng được lên phát minh thuở đầu từ một dự án công trình phượt sinh thái gắn thiên nhiên để hòa nhập với xã hội dần Cơ Tu. Với mực đích vừa cải tiến và phát triển phượt, reviews văn hóa truyền thống cùng phiên bản lành và cảnh sắc.

Đồng thời tạo thêm thu nhập, nguồn thu cho tất cả những người dân nơi đây. Và cả mục đích bảo vệ sự đang dạng về thực vật cùng cảnh sắc nơi này.

Kinh nghiệm đến khu du lịch Hòa Bắc Đà Nẵng - nơi đẹp như cổ tíchKhu sinh thái này được xây dựng trên phát minh gắn kết với thiên nhiên

Vì thế KDL này được xây dựng và hình thành cách đây 03 năm cùng với sự cải tiến và phát triển của đồng bào người dân tộc thiểu số Cơ Tu ở 2 thôn Giàn Bí và Tà Lang tại xã Hòa Bắc.

3-Đến KDL thời điểm nào đẹp?

Vì HST) nằm ở Thôn Giàn Bí và thôn Tà Lang, 2 vùng có có đặc thù về địa hình và khí hậu thoáng mát. Nơi đó lại nằm giữa cả Vườn quốc gia Bạch Mã và Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa.

.ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 , .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 .postImageUrl , .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 , .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0:hover , .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0:visited , .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0:active { border:0!important; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0:active , .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i3.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0 .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ua9f56da6d8aa118aee7aaa59b4adb2f0:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Lịch trình đi phượt Đà Lạt 4 ngày 3 đêm tự túc giá rẻ cho đôi bạn trẻ

Nó có nhiều dãy núi cao hơn 200m so với mức nước biển. Có nhiều khe, ghềnh, mỏm đá, suối và rừng nguyên sinh tuyệt đẹp.

Kinh nghiệm đến khu du lịch Hòa Bắc Đà Nẵng - nơi đẹp như cổ tíchNgẫu nhiên ngày đẹp trời nào khách du lịch ghé nơi này để dựng lều trại đều hợp lý và phải chăng

Nên đến đây khách du lịch chọn những ngày không mưa, không thật lạnh, để ngăn cản trơn trượt và khí hậu ẩm tác động đến hành trình của khách du lịch.

Nơi này theo lời đồn thổi rằng: Chỉ mất 40 km cho dịch chuyển tự nhiên khách du lịch được đổi gió từ nội đô sang rừng núi.

Đến đây chỉ việc hòa tâm hồn vào cùng rừng xanh nguyên sinh, hoang vu, được thả chân trong số dòng suối thanh thản, yên ả, ngắm cảnh trời đất bát ngát, ghé những ghềnh thác thôi cũng thấy yên tĩnh, nên thơ. Làm cho bao muộn phiền, mệt mỏi cứ theo này mà tan biến đi hết vậy.

Kinh nghiệm đến khu du lịch Hòa Bắc Đà Nẵng - nơi đẹp như cổ tíchNgồi đây thôi để ngắm dòng nước êm đềm cũng thấy thanh thản rồi

 4-Có gì ở Hòa Bắc?

Đến dự án công trình KDL sinh thái và xã hội này khách du lịch cần nhớ, nơi này được phân ra thành Hòa Bắc một là thôn Phò Nam và khu Hòa Bắc 2 tại Khe Trí.

*Hòa Bắc 1 thôn Phò Nam

Nơi đây có nhà cổ nằm bên suối, cổng thiên, vườn thượng uyển… những điểm đẹp cho khách du lịch thăm quan, kiểm tra in, dạo chơi.

Khu Hòa Bắc 1 thôn Phò Nam

Quan trọng đặc biệt những gian nhà cổ được cất lên từ đá tổ ong. Chúng kiên cố, vững chãi và đẹp một cách huyển bí. Không những thế chúng cũng mát lạnh khi khách du lịch đến gần và bước vào. Những ngôi nhà này còn có vị trí gần suối nên cũng thật nên thơ.

.udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 , .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 .postImageUrl , .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 , .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7:hover , .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7:visited , .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7:active { border:0!important; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7:active , .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i0.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7 .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .udcebabe8413d66fa83fb15a57905aea7:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Ăn gì ở Pleiku? Ghim 25 Nhà hàng quán ăn quán ăn ngon Gia Lai giá rẻ nổi tiếng

Nơi này còn có thiên nhiên phong phú núi rừng vườn hoa cỏ ngát xanh

Nơi này còn có thiên nhiên phong phú núi rừng vườn hoa cỏ ngát xanh. Ngoài ra còn tồn tại nhà sàn, người dân tộc thiểu số cùng những trang phục thổ cẩm khoe sắc rực rỡ.

Chiếc ghế triêụ người mê thơì gian gần đây – Khu Du Lịch Hòa Bắc

Nơi này khách du lịch hoàn toàn có thể tìm hiểu về lối sống, tập tục cũng như văn hóa truyền thống của người dân để hiểu rõ sâu xa hơn. Từ ngành nghề thủ công lâu lăm, đến ẩm thực, nghệ thuật và thẩm mỹ dân gian, từ cảnh tát nước, giã gạo…để thấy cuộc sống đời thường của họ thật bình dị, an nhiên.

Sự lung linh của khu cắm trại – Khu Du Lịch Hòa Bắc

Nếu lọc nghỉ lại nơi này khách du lịch cũng đừng lo ngại bởi ở đây có dịch vụ cho thuê lều, sức chứa lên tới 8 người/ lều. Dịch vụ có khá rất đầy đủ chăn gối, chăn, còn tồn tại cá quạt điện, đèn, wifi. Với mức giá trọn gói 500k/ người là khách du lịch đã được sở hữu kèm theo 2 bữa ăn sáng và tối.

Nhiều không khí để khách du lịch bè mái ấm gia đình ngồi truyện trò

Cùng về đến đây để hít thở hương đồng gió nội, ngắm nhìn mây nước, sông trời để thấy tâm hồn bình yên buông trôi. Và nhớ share lại cảm xúc cũng như ảnh đẹp của những khách du lịch lại cho Công ty Đà Nẵng Discovery.

Người sáng tác: Hồng Hạnh Nguyễn

4.7
/
5
(
3

đánh giá

)

Nguồn: https://hcmcpianofestival.com
Danh mục: Phượt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button