Homestay

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

Tripadvisor là 1 trong trong mỗi website về phòng khách sạn lớn nhất trái đất với hơn 100 triệu chủ ý và lượt Đánh Giá của khác nước ngoài với tiêu chuẩn unique phòng, cơ sở vật chất nơi nghỉ, thái độ nhân viên, tiện ích đi kèm theo hay những điều nhỏ nhặt nhất đều được khác nước ngoài phản ánh lại. Với sức tác động lớn như vậy Tripadvisor xứng đáng là nơi bán phòng tin cậy giành cho mọi khách sạn. Nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn đăng ký bán phòng trên Tripadvisor cho những khách du lịch xem thêm nhé.

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

  1. Đăng ký tài khoản Tripadvisor

Để đăng ký bán phòng trên Tripadvisor trước tiên những khách du lịch cần hoàn tất những bước đăng ký thông tin tài khoản tiếp sau đây.

Bước 1: Hãy truy vấn website: https://www.tripadvisor.com.vn/

Bước 2: Chọn mô hình sale khách du lịch muốn đăng ký bán

Trên cùng của màn hình hiển thị hiển thị của Home Tripadvisor có mục “chọn mô hình doanh nghiệp cho quý vị” nên lựa chọn mô hình sale mà khách du lịch muốn đăng ký.

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

Bước 3: listing Tripadvisor

Trong hướng dẫn đăng ký bán phòng trên Tripadvisor sau thời điểm khách du lịch đã chọn được mô hình doanh nghiệp sale, tiếp theo hãy điền thông tin về doanh nghiệp của tôi vào mục hiển thị dưới mà Tripadvisor cung ứng.

Chú ý những mục có dấu

Xem Thêm : 10 homestay Phong Nha gần vườn quốc gia đẹp rẻ ở Quảng Bình

là bắt buộc phải điền đúng đắn không được bỏ trống.

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

Sau khoản thời gian hoàn thành quá trình đăng ký tài khoản trong cách bán phòng Tripadvisor  những khách du lịch hãy chờ website duyệt và nếu đạt yêu cầu thì thành phần hỗ trợ sẽ liên lạc lại với khách du lịch để xác nhận đăng ký thành công.

Khi đã được duyệt khách du lịch mới chính thức tiến hành những bước xác minh tài khoản tiếp theo trước lúc đăng bán phòng.

  1. Xác minh danh tính

Để niêm yết một khách sạn lên Tripadvisor cần mạng lưới bảo mật thông tin tài khoản trải qua nhiều thao tác để đảm bảo không xẩy ra lộ nên khách du lịch sẽ nhận được một yêu cầu xác minh trong quy trình đăng ký.

.u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb , .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb .postImageUrl , .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb , .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb:hover , .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb:visited , .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb:active { border:0!important; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb:active , .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i3.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u9f28c0c4593779668b369c3984655dbb:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Homedy là gì? Cách đăng ký và liên hệ đăng tin trên Homedy.com

Yêu cầu xác minh khi đăng ký listing trên Tripadvisor để ngăn chặn gian lận xảy ra khi sale, chủ khách sạn có trách nhiệm.

Từ đó Tripadvisor giúp bảo vệ thông tin bán phòng để hàng triệu người tiêu dùng tin tưởng sử dụng bán phòng và đặt phòng Tripadvisor uy tín nhất.

Để doanh nghiệp được niêm yết trên Tripadvisor khách du lịch cần được hoàn tất quy trình đăng ký xác minh danh tính qua rất nhiều cách trước lúc tiếp tục chuyển đến “trung tâm quản lý và vận hành” để hoàn thiện thông tin khách sạn.

  • Xác minh bằng Smartphone

Khi chọn phương pháp xác minh này khách du lịch phải ghi số Smartphone khách sạn chứ không phải số cá thể.

 Chọn xác minh bằng Smartphone thì số Smartphone đăng ký bán phòng trên Tripadvisor của doanh nghiệp khách du lịch sẽ được hiển thị.

Nếu ô hiển thị không đúng đắn hoặc đã cũ khách du lịch cần chọn liên kết “yêu cầu update” cuối trang và tuân theo hướng dẫn tại web.

Trường hợp số Smartphone đúng đắn khách du lịch nên lựa chọn một phương thức nhận mã xác minh bằng tin nhắn văn bạn dạng hoặc bằng cuộc gọi Smartphone.

Nếu số Smartphone khách du lịch yêu số máy lẻ hãy nhập số này vào và nhấn tiếp tục. Khi đó khách du lịch sẽ được khối hệ thống Tripadvisor gọi điện hoặc nhắn tin mã xác minh gồm 4 chữ số.

Việc cần làm của khách du lịch chỉ việc nhập mã này vào rồi nhấn gửi mã là đã hoàn thành quy trình xác minh bằng Smartphone.

  • Xác minh bằng thẻ tín dụng    

Còn nếu như không muốn xác minh bán phòng Tripadvisor bằng số Smartphone khách du lịch rất có thể dùng thẻ tín dụng nhưng đây phải là thẻ do khách du lịch cung ứng chỉ phục vụ mục đích ủy quyền.

Du khách sẽ mất khoản phí duy trì thẻ 1$ để được Danang Discovery xác nhận tính hợp lệ của thẻ và danh tính của chủ khách sạn, khách du lịch yên tâm Danang Discovery sẽ không còn thu bất kể khoản phí thực sự nào.

Thẻ dùng để làm xác minh phải mang tên của khách du lịch chứ không phải tên của đồng nghiệp hay người quản lý và vận hành.

.u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 , .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 .postImageUrl , .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 , .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05:hover , .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05:visited , .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05:active { border:0!important; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05:active , .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i0.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05 .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u29587a330d2ab9560d77bd7664fcbf05:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Sale khách sạn hiệu suất cao: Hướng dẫn và kinh nghiệm toàn tập từ A-Z

Du khách sẽ được yêu cầu cung ứng thông tin như quốc gia cấp thẻ, loại thẻ tín dụng, số thẻ, tên chủ thẻ, mã bảo mật sau thẻ, tháng năm hết hạn và cung ứng thông tin giao dịch bao hàm tên, địa chỉ, mã bưu điện, mã vùng Smartphone của quốc gia và số Smartphone để bán phòng trên Tripadvisor.

Khi đã gửi thành công thông tin những khách du lịch sẽ nhận được thông tin xác nhận trên màn hình hiển thị và để quảng cáo Tripadvisor về khách sạn của tôi hãy tiến hành quá trình tiếp sau đây.

Tripadvisor sẽ dẫn khách du lịch đến một liên kết mới với trung tâm quản lý và vận hành giành cho cơ sở sale.

  1. Cách tạo hồ sơ trên TripAdvisor 

Sau bước xác minh trên khách du lịch sẽ nhận được mail của TripAdvisor để xác nhận thông tin và sau đó hãy chính thức tạo hồ sơ khách sạn của khách du lịch.

  • Truy vấn trung tâm quản lý khách sạn

Tại mục trung tâm quản lý và vận hành khách sạn khách du lịch rất có thể thấy ngay được những mục mình cần bổ sung cập nhật trong bước hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Những mục cần điền rất đầy đủ bao hàm:

– Tiểu sử: Hãy thêm hình ảnh thật chụp toàn cảnh khách sạn, bên trong một trong những phòng tiêu biểu. Sửa cụ thể doanh nghiệp, thêm email liên hệ và khách du lịch hãy là người quản lý và vận hành những ai có quyền truy vấn vào trung tâm quản lý và vận hành sale của khách sạn khách du lịch.

– Thành phầm: nếu có khách sãn sẽ thấy Tripadvisor hiện ra liên kết để quản lý và vận hành chiến lược doanh nghiệp và đặt phòng.

– Đánh Giá: hãy tích cực vấn đáp Đánh Giá, report Đánh Giá và yêu cầu Đánh Giá mới để người tiêu dùng cảm thấy khách du lịch coi trọng chủ ý của họ.

– Report: Truy vấn bảng quản lý TripAdvisor và những phân tích giành cho cơ sở sale của khách du lịch.

– Công cụ miễn phí: hãy bổ sung cập nhật những dịch vụ miễn phí để thu hút sự để ý của khách phượt với ứng dụng Tripadvisor và nhất là với khách sạn của khách du lịch

– Tài nguyên: mục này khách du lịch sẽ nhận được câu vấn đáp cho mọi thắc mắc của khách du lịch

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

Khi đã bổ sung cập nhật những thông tin trong mục quản lý và vận hành khách sạn những khách du lịch hãy điền thêm những tính năng cụ thể để người tiêu dùng rất có thể đơn giản tìm kiếm.

  • Sửa cụ thể doanh nghiệp

Tính năng này để khách du lịch sửa hoàn thiện hồ sơ khách sạn trước lúc hiển thị bán phòng trên Tripadvisor.

.u17d949b3caf2515a71af75401aad501b , .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b .postImageUrl , .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b , .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b:hover , .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b:visited , .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b:active { border:0!important; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b:active , .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i0.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u17d949b3caf2515a71af75401aad501b:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Thuê homestay sang nhượng Sài Gòn/TPHCM: Hốt bộn tiền chỉ với sau 2 tháng

Có hai cách chính để khách du lịch update được hồ sơ doanh nghiệp bao hàm vào phần sửa cụ thể doanh nghiệp trong phần tiểu sử hoặc update cụ thể doanh nghiệp ngay tại giao diện của trung tâm quản lý và vận hành.

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

Sau khoản thời gian chọn 1 trong các hai phần này khối hệ thống của Tripadvisor sẽ hiển thị bảng thông tin mà khách sạn khách du lịch đã đăng ký trên.

Nếu khách du lịch muốn sửa hoặc thêm thông tin hãy ấn nút “sửa” à điền thông tin vào phần khách du lịch muốn thay đổi.

Xem Thêm : Clam Hostel Đà Nẵng nơi có combo thiết kế mới lạ nhưng đầy thân quen

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

  • Tải lên và quản lý và vận hành ảnh

Để quảng cáo khách sạn của khách du lịch trên Tripadvisor không thể thiếu hình ảnh sống động để khác nước ngoài quan tâm hơn.

Du khách cần vào mục “quản lý và vận hành ảnh” tại giao diện đầu trong “trung tâm quản lý và vận hành” hay “tiểu sử” à quản lý và vận hành ảnh rồi đăng tải ảnh thích hợp của khách sạn lên là được.

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

Hãy chú ý cần chọn ảnh chính để làm ảnh hiển thị của khách sạn trên web Tripadvisor.

Vì thế khách du lịch cần lựa chọn những ảnh thể hiện được điểm lưu ý nổi trội nhất của khách sạn, để gây tuyệt vời tốt với người tiêu dùng khi họ kích vào.

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

  • Quản lý và vận hành quyền truy vấn người tiêu dùng

Trong mục này, khách du lịch rất có thể thêm người tiêu dùng mới để quản lý và vận hành khách sạn của khách du lịch trên Tripadvisor bằng phương pháp chỉnh sửa thông tin người tiêu dùng đã có.

Để quản lý và vận hành truy vấn nên lựa chọn tiểu sử à quản lý và vận hành quyền truy vấn người tiêu dùng

Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

Với những hướng dẫn trên khách du lịch đã hoàn thành quá trình thiết lập thông tin bán phòng của tôi trên https://www.tripadvisor.com.vn/, nếu có thắc mắc hãy liên hệ Tripadvisor để được hỗ trợ nhé.

Ngoài Tripadvisor, khách du lịch cũng rất có thể đăng ký bán phòng khách sạn trên Booking, mở tài khoản khách sạn trên Agoda,…để nhằm mục tiêu tăng tỷ trọng khách book phòng kín lịch, giúp khách sạn hoặc cơ sở lưu trú của khách du lịch tăng thêm lệch giá.

Nguyễn Linh tổng hợp

Theo hcmcpianofestival.com

4.5
/
5
(
2

đánh giá

)

Nguồn: https://hcmcpianofestival.com
Danh mục: Homestay

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button