Homestay

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Thời đại technology 4.0 trở nên tân tiến kéo theo những ứng dụng phượt trực tuyến cũng khá được nhiều người tiêu dùng. Tại thị trường VN) khi nhắc đến web đặt phòng trực tuyến không thể không nhắc đến Traveloka – website hàng đầu lấy được lòng những người mê phượt Việt. Xem thêm hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka qua nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Trong nội dung bài viết này hcmcpianofestival.com Đà Nẵng Discovery sẽ hướng dẫn cụ thể cách bán phòng trên Traveloka cho những chủ khách sạn nhất là những khách sạn mới sale tìm hiểu thêm.

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

  1. Đăng ký bán phòng trực tuyến trên Traveloka.com

Bước 1: truy vấn vào website: https://www.traveloka.com/ để tiến hành công việc tiếp theo.

Bước 2: Tại màn hình hiển thị hiển thiện trang du khách mới truy vấn hãy kéo xuống cuối trang để chọn mục “đăng ký khách sạn của du khách”.

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Bước 3: Sau thời điểm đã truy vấn vào mục để bán phòng trực tuyến du khách chỉ việc điền không hề thiếu thông tin về tên doanh nghiệp, mô hình sale và địa chỉ email, nhấn lưu. Khi đã gửi yêu cầu đăng ký du khách chờ xác nhận từ phía Traveloka để triển khai bước tiếp theo.

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Bước 4: Hãy kiểm tra email Traveloka sẽ gửi cho du khách một đường liên kết xác nhận thông tin và đăng ký khách sạn, hãy nhấn vào đó để điền những mục còn thiếu.

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Việc cần làm tiếp theo du khách điền hoàn thiện không hề thiếu thông tin theo form của Traveloka gồm những mục như general information (thông tin chung), property detail (cụ thể), property facilities (cơ sở vật chất), rooms (phòng), room Facilities (tiện nghi phòng), photos (hình ảnh), payment Information (thông tin giao dịch). Những mục có dấu

là phần bắt buộc phải điền, nếu một số trong những dịch vụ hỗ trợ hay tiện ích mà khách sạn chưa nhỉ?có thì rất có thể bỏ qua.

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Đấy là những thông tin sẽ hiển thị trên trang bán phòng của du khách nên du khách cần đảm bảo hỗ trợ đúng mực và không hề thiếu để thu hút người tiêu dùng.

  1. Đăng nhập và thiết đặt thông tin phòng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bán phòng

.u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce , .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce .postImageUrl , .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce , .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce:hover , .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce:visited , .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce:active { border:0!important; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce:active , .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i3.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u5413ff8be54129d9b9bb431518f045ce:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  20 Địa chỉ shop bán đồ décor homestay tốt nhất tại TPHCM – Sài Gòn

Truy vấn website: https://tera.traveloka.com/register rồi nhấp chuột vào “log in to TERA” trên góc phải màn hình hiển thị hiển thị.

Xem Thêm : 10 khách sạn nhà nghỉ homestay Mèo Vạc Hà Giang đẹp, giá rẻ nhất

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Hãy điền tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký đến trang vận hành phòng của khách sạn du khách.

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Sau thời điểm đăng nhập thành công, giao diện trang sẽ hiện sẵn ra 4 thanh công cụ đó là 4 tác dụng được sử dụng nhiều nhất để vận hành khách sạn bao hàm mục room rates (giá phòng), room allotment (phân chia phòng), booking list (danh sách booking), promotions ( quảng cáo).

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Bước 2: Điều chỉnh giá phòng tại mục “room rates”

Tại mục giá phòng chọn “room type” tức là loại phòng, tại mục này những du khách rất có thể điều chỉnh thông tin phòng theo từng ngày. Chỉnh xong những du khách nhấp vào mục  “tìm kiếm room rates” điều chỉnh giá thuê của từng loại phòng không giống nhau.

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Mục trên là điều chỉnh giá phòng chung còn nếu du khách muốn điều chỉnh giá từng loại phòng ví dụ hãy nhấp vào những ô “singer retail rate”,  “retail rate” thì giá cả sẽ hiển thị ra.

Ngoài ra, tại mục điều chỉnh giá này còn tồn tại tác dụng “extra bed” nghĩ là thêm giường phụ.

Sau cuối, hãy nhấp chuột chuột vào “save change” để thay đổi giá mình muốn bán nhé.

Bước 3: Thiết đặt tính năng phân chia phòng tại mục “room allotment” cho phép du khách phân chia những loại phòng trong một khoảng thời hạn nhất định.

Trước tiên nên chọn “room allotment” à chọn loại phòng tại mục room type à chọn ngày phân chia tại mục “date range”  à nhấn “tìm kiếm room allotment” để hoàn thành thay đổi.

Sau cuối, hãy nhấp chuột chuột vào mục “regular” để update tình trạng phòng.

.u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 , .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 .postImageUrl , .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 , .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44:hover , .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44:visited , .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44:active { border:0!important; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44:active , .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i0.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44 .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u791251fe92c79f2d3d6298cb62af3c44:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Quảng cáo Foody: Bảng giá tiên tiến nhất, liên hệ đăng ký, số hotline tổng đài

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Ví dụ, tình trạng phòng gồm có no check-in (phòng không check-in), no check-out (phòng không kiểm tra – out), available (rất có thể sử dụng) và close out (không sử dụng).

Hãy nhấn vào ô trống để thiết đặt tình trạng phòng cho từng ngày và ấn save change để thay đổi trạng thái phòng.

Bước 4: danh sách Booking (Booking list)

Công dụng Booking list tại Traveloka cho phép chủ khách sạn kiểm tra và kiểm soát con số đặt phòng, thời hạn kiểm tra in, kiểm tra out của khách trong khoảng thời hạn giới hạn.

Vào mục “booking list” à nhập booking ID à chọn khoảng thời hạn ví dụ cho những mục kiểm tra – in period, kiểm tra – out period và Booking Period à Tìm kiếm để hoàn thành.

Xem Thêm : Top 10 khách sạn gần biển Sầm Sơn Thanh Hóa được nhiều người yêu thích

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Bước 5: Thiết đặt chương trình khuyến mại (Promotions)

Nhấp chuột chọn add promotion à chọn mô hình khuyễn mãi thêm, chương trình ưu đãi du khách muốn triển khai cho khách sạn.

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Trong từng chương trình khuyễn mãi thêm như dưới hình ảnh hiện thị du khách phải điền không hề thiếu thông tin tại những mục như promotion name – tên chương trình khuyễn mãi thêm, booking period – thời hạn, Kiểm tra – in Date Period – thời hạn nhận phòng, discount – giá trị chiết xuất, addition value – lợi ích tăng thêm.

Điền cả những khoản ĐK (conditions) như room type – loại phòng, cancellation policy – chính sách hủy phòng. Mục đích điền càng không hề thiếu thông tin sẽ hỗ trợ khác nước ngoài đặt phòng đơn giản nhất tại khách sạn của du khách.

Hướng dẫn đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, tăng tỷ lệ book 300%

Vì thế, với 4 tác dụng chính và cũng là 4 mục những du khách cần chú trọng nhiều nhất lúc vận hành khách sạn của tớ trên trang bán phòng khách sạn trực tuyến Traveloka nhé.

  1. Cảnh báo đăng ký bán phòng Traveloka
  • Update cụ thể đăng ký

Sau thời điểm hoàn tất đăng ký, du khách rất có thể update cụ thể bất kể lúc nào ví dụ như du khách muốn bổ dụng tiện nghi mới hoặc du khách cho khác nước ngoài biết khách sạn của tớ gần sân bay, bờ biển và KDL… hãy update để Traveloka giúp du khách hiển thị nhé.

  • Nên tải những hình ảnh nào thu hút?

Khi đăng ký bán phòng khách sạn trên Traveloka, web sẽ yêu cầu du khách tải hình ảnh chỗ nghỉ, vì đó là thứu khác nước ngoài muốn xem nhất lúc tìm kiếm chỗ nghỉ của  du khách.

.uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 , .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 .postImageUrl , .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 , .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08:hover , .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08:visited , .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08:active { border:0!important; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08:active , .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i3.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08 .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uaaead99bd4df682731ffe705ac6a7b08:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Hướng dẫn quảng cáo, đăng ký listing bán phòng trên Tripadvisor

Vì thế, du khách nên tải những hình ảnh rất có thể trình làng bên trong lẫn phía bên ngoài chỗ nghỉ của tớ.

Những hình ảnh này không cần thiết phải rất chuyên nghiệp sẽ khiến cho khác nước ngoài nghĩ ảnh đã qua chỉnh sửa nên ảnh được chụp bằng Smartphone smartphone giản dị và đơn giản vẫn sẽ gây tuyệt hảo đẹp với khách về chỗ nghỉ.

  • Khách giao dịch khi đặt phòng bằng phương pháp nào?

Traveloka cách hỗ trợ thêm nhiều lựa chọn trong việc nhận giao dịch từ khách nhưng thường thì người tiêu dùng đều chọn giao dịch đặt phòng lúc tới nhận phòng.

Vì thế, rất có thể sẽ sở hữu được thêm nhiều lựa chọn khác khi những du khách đăng ký.

Hy vọng với hướng dẫn cụ thể và một số trong những điều cần chú ý khi đăng ký bán phòng trên Traveloka sẽ hỗ trợ khách sạn của du khách sale trực tuyến hiệu suất cao nhất.

Ngoài Traveloka, du khách cũng rất có thể đăng ký bán phòng trên một số trong những trang OTA hiệu suất cao nhất hiện nay trong nghành nghề lưu trú như Booking, Agoda, tripadvisor,….

Hình như, nếu du khách sale khách sạn, homestay chưa nhỉ?thấy hiệu suất cao, tìm hiểu thêm ngay những hình thức viết bài review homestay, quảng cáo homestay trên website hcmcpianofestival.com với chi phí rất nhỏ, để thu hút khách book phòng và tăng lệch giá nhanh gọn lẹ.

Nguyễn Linh – hcmcpianofestival.com

3
/
5
(
2

đánh giá

)

Nguồn: https://hcmcpianofestival.com
Danh mục: Homestay

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button