Homestay

Cộng tác bài viết MIỄN PHÍ

Qúy khách mong muốn muốn TỰ VIẾT ra mắt homestay/Nhà nghỉ/khách sạn/Resort/Villa/căn hộ hay dịch vụ du ngoạn như tour, cho mượn xe, cho thuê lều phượt,…để đăng tải trên trang hcmcpianofestival.com, xin vui lòng gởi nội dung bài viết về email: [email protected]. Công ty Đà Nẵng Discovery sẽ chỉnh sửa và đăng tải trên trang, trường hợp bài không đạt sẽ không còn được đăng tải.

Yêu cầu nội dung bài viết:

  • Nội dung bài viết dài từ 1000 chữ trở lên, không thật 10 ảnh so với dịch vụ lưu trú, 3-5 ảnh so với nghành nghề dịch vụ khác.
  • Nội dung tự viết unique 100% không trùng lặp internet, chưa nhỉ?được đăng tải ngẫu nhiên đâu
  • Nội dung không được chèn ngẫu nhiên số Smartphone, hay backlink. Nếu quý khách chèn backlink hay số Smartphone sẽ là bài PR quảng cáo, sẽ tính phí. Quý khách nên gọi 0934343280 (zalo) để tư vấn thêm.
  • Bài chỉ cho chèn địa chỉ duy nhất
  • Hình ảnh minh họa rõ rệt, ảnh Jipeg, kích thước 820xauto px, ảnh rõ nét trẻ đẹp. Tốt nhất nên dùng ảnh máy cơ chụp, hoặc ảnh Smartphone có quality tốt.
  • Những bài đạt yêu cầu sẽ được đăng tải sau 2 ngày. Bài không đạt từ chối đăng không nhất thiết phải lý giải lý do.
.u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 , .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 .postImageUrl , .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 , .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50:hover , .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50:visited , .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50:active { border:0!important; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 .clearfix:after { nội dung: “”; display: table; clear: both; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50:active , .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(//i0.wp.com/kenhhomestay.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50:hover .ctaButton { background-color: #27AE60!important; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50 .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u02cb68fe77e4667681d5251d3eeeff50:after { nội dung: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Nhà xe 15SH 36 chỗ ngồi chạy tuyến Sài Gòn-Campuchia tốt nhất

Yêu cầu quy cách gởi thư:

Nội dung thư có tiêu đề, chào hỏi, ra mắt thông tin cá thể, lý do gởi bài.

Tiêu đề cần gởi: BÀI CỘNG TÁC MIỄN PHÍ – {TÊN BÀI VIẾT}

Trân trọng

Admin

2.8
/
5
(
5

đánh giá

)

Nguồn: https://hcmcpianofestival.com
Danh mục: Homestay

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button